DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Diyabet Derneği olarak ‘Diyabet Tedavisi Sempozyumu’nun bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu yıl da sempozyumumuzda ‘Diabetes Mellitus’ ve sebep olduğu komplikasyonların, tedavi yollarını ve bu tedavilerin olası sonuçlarını birlikte öğrenme ve tartışma olanağı bulacağız. Bu yılki sempozyum iki ayrı kursu ile zenginleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da diyabetiklerde tıbbi beslenme ile ilgili konular paralel oturumlar şeklinde tüm günü kapsayacak yoğunlukta ‘3. Diyabet Diyetisyenliği Kursu’ başlığı altında planlandı. Ayrıca, ilkini bağımsız bir toplantı olarak planladığımız diyabet hemşireliği toplantısı da yarım günlük bir aktivite şeklinde, ‘2. Diyabet Hemşireliği Kursu’ başlığı altında yapılacak. Görüldüğü gibi diyabet tedavisindeki paydaşlarımız, tedavinin her yönünün tartışılması amacıyla, bir buçuk gün sürecek sempozyum süresince bizlerle beraber olacaklar.

Diyabet oldukça kompleks ve baş edilmesi, tedavisi de bir o kadar zor bir hastalık. Özellikle son yıllarda tedavi olanaklarımızın artıyor olması sevindirici. Bununla beraber geldiğimiz noktada, artan bu tedavi imkanlarına rağmen tüm diyabetikleri ideal tedavi edebiliyor değiliz. Bunun çeşitli sebepleri var. Önemli sebeplerden birisi de yoğun bilgi birikimine rağmen hekimlerin tüm bu bilgilere ulaşabilmesi için yeterli olanaklara ve zamana sahip olmamaları. Bu açıdan bakıldığında, ‘Diyabet Tedavisi Sempozyumu’nun hekimler ve diyabet alanında çalışmakta olan sağlık profesyonelleri için önemli bir eğitim ve öğretim olanağı sunduğunu düşünmekteyiz. Bu yıl sempozyumda dört konferans, üç panel oturumunun yanı sıra bir karşıt görüş paneli ve bir de mini konferans yapmayı planladık. Bu şekilde programı da çeşitlendirip zenginleştirmiş olduğumuzu düşünüyoruz.

Diyabet tedavisiyle ilgili tüm konuları bir buçuk gün sürecek olan sempozyumda bütünüyle ele almak elbette ki olanaksız. Amacımız diyabet tedavisinin ana unsurlarını farklı yönleriyle bir kez daha gözler önüne sermek ve öğretmek-öğrenmek olacak. Bu bilimsel şölende bir kez daha sizlerle birlikte olmayı umuyor ve hepinizi ‘4. Diyabet Tedavisi Sempozyumu’na davet ediyorum.

Saygı ve sevgilerimizle

Prof. Dr. Rıfat Emral
Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Cesur
Ankara Diyabet Derneği Başkanı

SEMPOZYUMA KALAN SÜRE
DUYURULAR

4. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde The Ankara Hotel'de yapılacaktır.